در امتداد پويش ملي و مردمي حمايت از مذاكره كنندگان هسته اي در برابر زياده خواهي هاي آمريكا، تجمع مردم رشت در شب میلاد امام عصر (ع) برگزار خواهد شد.

در این تجمع که با هدف ابراز حمايت از مذاكره كنندگان هسته اي همزمان با شب ميلاد حضرت ولي عصر (عج) در ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۱۲ خرداد در حرم مطهر حضرت فاطمه اخري برگزار خواهد شد، مردم رشت همصدا با یکدیگر ضمن حمایت از مذاكره كنندگان در حفظ منافع و سرمايه هاي ملي خواهان جلوگيري از تحميل زياده خواهي هاي دشمنان در عبور از خطوط قرمز نظام خواهند شد.