مردم شهید پرور انزلی که در سالهای دفاع مقدس شهدای زیادی را تقدیم این مرز بوم نمودند ،اکنون نیز پس از گذشت سالها از دفاع مقدس برای غربت شهدای مظلوم و گمنامی گریستند که شاید مادرانشان سالهاسا انتظار بازگشتشان را می کشند.

بسیاری از مردم در کنار این شهدای والا مقام که در دنیا گمنام و در آخرت چون ستارگان می درخشتند به دنبال گم شده وجود خود بودند ،چرا که در حقیقت شهیدان راه خدا زنده اند و اعمال مارا نظاره می کنند.

DSCF7616 DSCF7612 DSCF7611 DSCF7608 DSCF7602 DSCF7600 DSCF7596 DSCF7595 DSCF7589 DSCF7588 DSCF7585 DSCF7582 DSCF7580 DSCF7579 DSCF7575 DSCF7565 DSCF7561 DSCF7554 DSCF7549 DSCF7544 DSCF7538 DSCF7536 DSCF7535 DSCF7534 DSCF7532 DSCF7530 DSCF7526 DSCF7522