سومین نشست آموزشی ویژه خانواده یاران برگزار گردید.

سومین نشست آموزشی و چهارمین برنامه ویژه خانواده یاران در سال 92 برگزار گردید.

در این برنامه آموزشی که بیش از 100 نفر از خانواده های دانش آموزان عضو طرح تربیتی ستاد رشت مؤسسه یاران سبز موعود عج حضور داشتند، دکتر حسین پور ـ رئیس گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی آموزش و پرورش استان گیلان ـ به تبیین موضوع جلسه یعنی «بلوغ در دوران نوجوانی» پرداخت.

گفتنی است به دلیل اعلام نظر و درخواست خانواده های شرکت کننده در همایش خانواده یاران در سال 92 از طریق فرم نظر سنجی، این سومین جلسه ای است که به موضوع «بلوغ در دوران نوجوانی» پرداخته می شود.

شایان ذکر اینکه سلسله جلسات آموزشی خانواده یاران به همّت انجمن خانواده یاران ستاد رشت و با هدف ارتقای بنیه علمی و تربیتی خانواده ها در جهت تسهیل امر تربیت فرزندان برگزار می گردد.