مرحوم شيخ مفيد رضوان اللّه تعالي عليه حكايت نموده است:

روزي شخصي از حضرت جوادالا ئمّه ، امام محمّد تقي عليه السلام سؤ ال شد: چرا اكثر مردم از مرگ مي ترسند و و از آن هراسناك مي باشند؟ امام جواد عليه السلام در پاسخ اظهار داشت : چون مردم نسبت به مرگ نادان هستند و از آن اطّلاعي ندارند، وحشت مي كنند. و چنانچه انسان ها مرگ را مي شناختند و خود را از بنده خداوند متعال و نيز از دوستان و پيروان و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام قرار مي دادند، نسبت به آن خوش بين و شادمان مي گشتند و مي فهميدند كه سراي آخرت براي آنان از دنيا و سراي فاني ، به مراتب بهتر است.

پس از آن فرمود: آيا مي دانيد كه چرا كودكان و ديوانگان نسبت به بعضي از داروها و درمان ها بدبين هستند و خوششان نمي آيد، با اين كه براي سلامتي آن ها مفيد و سودمند مي باشد؛ و درد و ناراحتي آن ها را برطرف مي كند؟ چون آنان جاهل و نادان هستند و نمي دانند كه دارو نجات بخش خواهد بود.

سپس افزود: سوگند به آن خدائي ، كه محمّد مصطفي صلي الله عليه و آله را به حقّانيّت مبعوث نمود، كسي كه هر لحظه خود را آماده مرگ بداند و نسبت به اعمال و رفتار خود بي تفاوت و بي توجّه نباشد، مرگ برايش بهترين درمان و نجات خواهد بود. و نيز مرگ تاءمين كننده سعادت و خوش بختي او در جهان جاويد مي باشد؛ و او در آن سراي جاويد از انواع نعمت هاي وافر الهي ، بهره مند و برخوردار خواهد بود.

چهل داستان و چهل حديث از امام جواد(ع)/ عبدالله صالحي