۱- هر چیزی را فورأ به إشتراک نگذارید. إبتدا آنرا با دقت بخوانید و کمی در آن تأمل کنید.

۲- هر چیزی را هر جایی کپی نکنید.

۳- لطفا از شدت آزادی بیانی که در گروه‌های مجازی وجود دارد، ذوق‌زده نشوید! شاید مسیر راگم کرده باشید و به بیراهه بروید.

۴- اول ازهمه، اهداف گروه‌تان را مشخص کنید.

۵- هرکسی را به هرگروهی اضافه نکنید.

۶- حجم خبرهایي را که به اشتراک می‌گذارید خودآگاهانه و با وسواس کنترل کنید.

۷- اهی تماشاگر باشید.

۸- واکنش سریع نشان ندهید.

۹- همیشه حواس‌تان باشد که چه پست می‌کنید.

۱۰- مطالب متناسب بامخاطب پست کنید.

۱۱- گاهي وقتها مي توانيد باكم يا زياد كردن کلمات یاجملات، پيام قبلي را اصلاح ويا تكميل نماييد.

۱۲- هوشيارانه عمل كنيد چون شاید درآينده، از أثرات منفی این پيامها، درشرایطی عليه خودتان یا خانواده تان استفاده شود.

۱۳- دقت کنید که إشاعه دهنده فحشا نباشید.

۱۴- آبروی دیگران، بازیچه شما وأبزاری برای سرگرمی دوستانتان نیست.

۱۵- در به إشتراک گذاشتن فایلها و عکسها، کمی دورأندیش باشید! شاید قربانی بعدی شما باشید.

۱۶- در هر شرایطی که قراردارید، ترویج دهنده أفکاری سازنده و سالم باشید.

۱۷- اگر شما را در گروهي عضو كردند و شما هيچ كس را نمي شناسيد و يا از هدف گروه بي اطلاعيد، سریعأ أز آن خارج شويد.

۱۸- پیامی که قبول ندارید به دیگران ارسال نکنید.

۱۹- توجه كنيد كه امروزه يكي از راههاي شناخت شخصيت شما همين شبكه هاي اجتماعي است.

۲۰- در إنتقاد از دیگران إنصاف را رعایت کنید.

۲۱- در مبارزه با نظرات و عملکرد دیگران از جاده مردی و مردانگی خارج نشوید.

۲۲- همیشه خداوند را حاضر و ناظر بر أعمال خود بدانید.

۲۳- از دین إستفاده ابزاری نکنید.

۲۴- خرافه پرستی را ترویج نکنید.