این شعار با توجه به فلسفه اصلی اعتکاف که در بیانات رهبر معظم انقلاب، جهت لزوم ایجاد فضایی برای حال خلوت در میان معتکفین، بیان گردیده است انتخاب شد. ایشان در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۸۷ چنین می فرمایند:« این اعتکافی که جوانها انجام میدهند، در واقع دارند با خدا خلوت میکنند. اعتکاف بیشتر یک کار فردی است؛ ایجاد یک ارتباط با خداست. جوری نشود که برنامه‌های جمعی این مراکز اعتکاف ، حال خلوت و حال ارتباط فردی و قلبی با خدا را در افراد ضعیف بکند یا بگیرد. مجال بدهند؛ وقت بگذارند؛ بگذارند این جوانها قرآن بخوانند، نهج‌البلاغه بخوانند، صحیفه‌ی سجادیّه بخوانند.»

دعوت می‌شود برای ایجاد جریانی هماهنگ و یک‌پارچه میان جبهه فرهنگی انقلاب در روزهای نورانی ماه رجب به‌ویژه ایام اعتکاف، مساجد، هیأت ها و کلیه مجموعه های فرهنگی انقلاب هم با درج نشان‌نوشته ویژه «فصل خلوت» در کنار پوستر، طرح‌ها و اقلام تبلیغاتی و فضاسازی، وب‌گاه، تولیدات و سایر فضاهای محیطی و رسانه‌ای تحت مدیریت‌شان، در تجلی هرچه بیشتر انسجام، هم‌دلی و وحدت جبهه حق نقش داشته باشند.

فایل با کیفیت نشان نوشته شعار «فصل خلوت» را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

fasl khalvat