جمعی از هیئت های مذهبی شهر رشت در میدان شهدای ذهاب اقدام به تجمع بزرگ فاطمی نمودند و در عزای صدیقه طاهره (س) با نوای مداحان گیلانی ارادت خود را به بانوی دو عالم نشان دادند.تجمع-فاطمی-هیئات-مذهبی (۱) تجمع-فاطمی-هیئات-مذهبی (۲) تجمع-فاطمی-هیئات-مذهبی (۳) تجمع-فاطمی-هیئات-مذهبی (۴) تجمع-فاطمی-هیئات-مذهبی (۵) تجمع-فاطمی-هیئات-مذهبی (۶) تجمع-فاطمی-هیئات-مذهبی (۷) تجمع-فاطمی-هیئات-مذهبی (۸) تجمع-فاطمی-هیئات-مذهبی (۹)

تجمع-فاطمی (۲) تجمع-فاطمی (۳)تجمع-فاطمی (۷) تجمع-فاطمی (۸) تجمع-فاطمی (۹) تجمع-فاطمی (۱۰) تجمع-فاطمی (۱)