علیرضا زاکانی، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس در خصوص انتخاب آیت‎الله یزدی به ریاست مجلس خبرگان رهبری گفت: موضع خبرگان از یک حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و در واقع به واسطه همین حساسیت است که خیلی‌ها تلاش می‌کردند تا مجلس خبرگان رهبری را به محیطی برای جناح‎بندی و دسته بندی‎های گروهی تبدیل کنند.

وی با اشاره به اینکه در طول مسیر انقلاب تغییر و تحولاتی در روحیات برخی از افراد ایجاد شده است، گفت: فقدان حضور حضرت آیت‎الله مهدوی کنی باعث شد تا انتخاب رئیس‎مجلس خبرگان به سمت و سویی رود که ماحصل آن منجر شود به اینکه یک جریان تجدید نظر طلب در کشور امید به تجدید فعالیت پیدا کنند.

زاکانی در ادامه اظهار داشت: معتقدم نوع انتخابی که در مجلس خبرگان رهبری صورت گرفته حاکی از فراست، هوشمندی، دقت و بصیرت اعضای محترم خبرگان رهبری است.

وی با اشاره به اینکه در ایام گذشته و قبل از برگزاری انتخابات ریاست جدید مجلس خبرگان رهبری عده‎ای در تلاش بودند تا مسیر مد نظر خود را در انتخاب رئیس مجلس خبرگان رقم بزنند، تاکید کرد: با فراست و هوشمندی خبرگان این امر ناکام ماند تا در سال پایانی مجلس خبرگان رهبری در این دوره شاهد باشیم که این مجلس محل امید و رجوع برای نیروهای انقلابی است.

نماینده مردم تهران در مجلس ضمن تاکید بر لزوم حمایت از منتخب مجلس خبرگان، اظهارداشت: طی سازوکار صورت گرفته همه باید از منتخبی که در انتخابات ریاست مجلس خبرگان به پیروزی رسیده، حمایت کنند و جایگاه و منزلت ایشان را پاس دارند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس در پایان با بیان اینکه قطعا آیت‎الله یزدی مسیر مرحوم آیت‎الله مهدوی کنی را در ریاست مجلس خبرگان دنبال خواهند کرد، خاطرنشان کرد: با توجه به سوابق بسیار درخشان حضرت آیت‎الله یزدی حتما انتخاب ایشان از سوی مجلس خبرگان رهبری میمون و مبارک است و بر همین اساس همه دوستان انقلابی باید حمایتی جدی از این منتخب داشته باشند.