فضای شهر رشت در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها عطرآگین پیکر پاک ۲تن از فرزندان غیور این مرز و بوم شد و مردم قدردان گیلان همچون نگینی آنان را در برگرفتند و در منطقه گلسار رشت تدفین شدند تا شهدا پس از شهادت نیز اثرگذاری خود را داشته باشند و جوانان این شهر از برکت وجودی‌شان بهره‌مند گردند.

گزارش تصویری زیر گوشته ای از این تشییع پیکر می باشد

گزارش تصویری تشییع پیکر دو شهید گمنام در رشت گزارش تصویری تشییع پیکر دو شهید گمنام در رشت گزارش تصویری تشییع پیکر دو شهید گمنام در رشت گزارش تصویری تشییع پیکر دو شهید گمنام در رشت گزارش تصویری تشییع پیکر دو شهید گمنام در رشت گزارش تصویری تشییع پیکر دو شهید گمنام در رشت گزارش تصویری تشییع پیکر دو شهید گمنام در رشت گزارش تصویری تشییع پیکر دو شهید گمنام در رشت گزارش تصویری تشییع پیکر دو شهید گمنام در رشت گزارش تصویری تشییع پیکر دو شهید گمنام در رشت گزارش تصویری تشییع پیکر دو شهید گمنام در رشت گزارش تصویری تشییع پیکر دو شهید گمنام در رشت گزارش تصویری تشییع پیکر دو شهید گمنام در رشت گزارش تصویری تشییع پیکر دو شهید گمنام در رشت