در اردیبهشت سال ۹۳ بود که علینژاد «کمپین آزادی های یواشکی» را در فضای مجازی، فیس بوک راه اندازی کرد.

وی بنا بر دستور اربابان فضای مجازی در جهت جو سازی ها و ایجاد جریانهای سیاسی، باهدف راه اندازی این کمپین مبارزه با قانون حجاب ازطریق نافرمانی و انتشار تصاویر بدون حجاب از زنان در داخل ایران بوده است.

۳۲۱۶۸۴۹۵۱۳۱۳۶۸۵

این صفحه از اردیبهشت سال ۹۳ کار خود را آغاز نمود و در این مدت تعدادی عضو آن شدند.دراین صفحه فیس بوکی تصاویر صدها زن ایرانی را با این هدف که آنها در مخالفت با حجاب اجباری عکس‌های خود را به این صفحه فرستاده‌اند، منتشرنموده است.مهمتر اینکه تشکل ژنو برای دمکراسی و حقوق بشر جایزه ای را بصورت کاملا سیاسی در راستای جریان سازی و جو سازی به این فرد اهدا می نماید.

۹۸۴۵۱۳۲۱۳۲۱۶۵همچنین دلیل تعلق این جایزه به این فرد را مسائل حقوق بشری و آزادی بیان نموده اند که پوشش خوبی برای اسلام ستیزی و مبارزه با قوانین اسلامی است.این در حالی است که رسانه های ماهواره ای بیگانه فارسی زبان هم مثل همیشه با اتحاد در زمینه تبلیغات رسانه ای ، این موضوع را در صدر اخبار خود قرارداده اند.

۵۷۴۳۲۱۲۱۶۴۶۸۵

مهمتر اینکه اهدای این جایزه حتی به گفته علی‌نژاد با تخصیص این جایزه به صفحه‌ی آزادی یواشکی زنان، بهترین تبلیغ برای این صفحه می باشد.این هم یکی از اهداف اهدای جایزه به این صفحه بوده است.

این درحالی است که در هر دوره ای که حتی با آمدن سفیران و نماینده های خارجی ، آنها به احترام قوانین اسلامی و ایرانی از روسری و حجاب استقبال می نمایند و نمونه آن نایب‌رئیس پارلمان آلمان در سفرخود به ایران ، اما در حالی که همین خانم علی نژاد در مراسم حج با حجاب اسلامی می باشد و مدتها بعد بنا به شرایط تغییر ماهیت داده و با تشکیل چنین صفحه ای سعی در پیشبرد اهداف استعمارگران را در زمینه حجاب دارد.

۳۲۱۶۸۴۹۸۴۵۱۵

نکته جالب تر اینکه برخی از همین رسانه های بیگانه فارسی زبان هم این خانم و فعالیت های وی را قبول ندارند و از وی به عنوان خائن و خیانت کار یاد می نمایند.از جمله این افراد شهرام همایون می باشد که در کانال خود بارها این موضوع را بیان نموده است.داستان حقوق بشر، حقوق زنان ، حجاب و… همگی تنها بهانه ای به سبک استعمارگران می باشد برای ترویج اهداف خود در این نوع بازی های رسانه ای در جنگ سرد می باشد.

نکته قابل تأمل استفاده دشمنان ایران اسلامی در خصوص هر موضوعی و با هر واکنشی تنها برای بد نامی و خدشه وارد نمودن به قوانین اسلامی و برهم زدن نظم عمومی و سایر اهداف آنها با حمایت های رسانه ای گسترده می باشد.چنانکه شبکه های دویچه وله، رادیو زمانه، رادیو فردا و… بعنوان منبع تبلیغات و جو سازی برای این زمینه ها تلاش گسترده ای را دارند.