سیدعلاءالدین ظهوریان از بررسی پرونده روزنامه اعتماد در جلسه هفته آینده هیأت نظارت بر مطبوعات خبر داد و گفت: در تمام جلسات هیأت نظارت بر مطبوعات امور و محتوای نشریات در دستور کار قرار می‌گیرد.

دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات در ادامه، اظهار داشت: بر همین اساس نیز روزنامه اعتماد استثنا نیست و مطلب این روزنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه هفته آینده هیأت نظارت بر مطبوعات (دوشنبه یازدهم اسفندماه) اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات مطلب روزنامه اعتماد و شائبه‌های ایجاد شده را مورد بررسی قرار می‌دهند.

این روزنامه وابسته به جریان موسوم به اصلاح طلبان با انتشار مطلبی، در توهینی آشکار، مقدسات مسلمین و اسطوره بی بدیل و تاریخی و همیشگی آنان را رنگ باخته دانسته بود!

روزنامه اعتماد در شماره ۳۱۸۷ روز یکشنبه ۳ اسفندماه ۹۳ در صفحه ۹ گفت و گویی با محمدابراهیم اصغرزاده ترتیب داده است که در اثنای آن، زمانی که اصغرزاده از امام حسین(ع) به عنوان اسطوره و نمونه فرهنگی و مذهبی یاد می کند و البته در یک کج سلیقگی، آن امام همام را در کنار فردی به نام سیاوش به عنوان الگوی ملی می گذارد، با سوال توهین آمیز خبرنگار این روزنامه روبرو می شود.

etemad-emam-hossein

براساس این گزارش، بعد از آنکه اصغرزاده پیرامون مساله اسطوره و اسطوره سازی در جامعه ایرانی گفت: “نمی‌توان از نقش اسطوره در فرهنگ جامعه دست کشید. در این باره ما امام حسین(ع) را داریم به عنوان نمونه و به عنوان فرهنگ مذهبی و سیاوش را در فرهنگ ملی که هیچ یک از اینها را نمی‌توان از جامعه گرفت”. خبرنگار روزنامه اعتماد بلافاصله می گوید: “اما این اسطوره‌ها هم به نظر می‌رسد رنگ باخته‌اند و برای نسل امروز آنقدری که شما می‌گویید اهمیتی ندارند…“!

etemad-emam-hossein-02

نظر خبرنگار این روزنامه اصلاح طلب علاوه بر توهینی آشکار به مقام امام حسین(ع)، دروغی بزرگ نیز به حساب می آید چه آنکه برنامه های مذهبی در سطح کشور که بیشتر از سوی جوانان ایرانی برگزار می شود، آخرین نمونه آن راهپیمایی دهها میلیونی اربعین حسینی(ع) بود، به خوبی بیانگر این نکته است که امام حسین(ع) و فرهنگ و مرام سیدالشهداء(ع) به عنوان اسطوره بی مثال تاریخ نه تنها رنگ نباخته، بلکه بین المللی شده و ابعاد گسترده تر و غیرقابل تصوری نیز پیدا کرده است.

اگرچه توهین به ارزش ها و مقدسات از سوی رسانه های زنجیری و برخی افراد فعال در طیف سیاسی موسوم به اصلاح طلب، تازگی نداشته و بارها از سوی دگراندیشان تکرار شده است، اما با این همه باید دید آنانی که کوچکترین نقدی نسبت به عملکردهای متفاوت دولت یازدهم را برنمی تابند، آیا در برابر اهانت به مقام امام حسین(ع) نیز وارد صحنه خواهند شد یا خیر؟!