تلویزیون با خانواده بازگشته است. پرده نشین با نقش محوری که به خانواده داده بود، به یکی از پرمخاطب ترین سریالهای این سالها بدل شد. این موضوع در «همه چیز» آنجاست شکل دیگری گرفته بود. تک تک نقش ها در یک داستان درهم تنیده نهایتا به خانواده باز می گشتند و منظور از آنجا «خانواده» است. گذر از رنجها اگرچه یک درام است که در بستر تاریخی شکل می گیرد اما با علاقه دنیا به «خانواده» داستان به اوج می رسد. محافل شبانه خانواده دنیا و حمید و شعرخوانی و دورهم بودن خانوادگی ارزشی متعالی تعریف می شود. در این میان رجعت تلویزیون به یک سریال خانوادگی دیگر با مضامین کاملا به درد بخور و منطقی در شبکه ۲ نیز در همین راستا قابل ارزش گذاری است.

۲۵۷۴۶۲_۴۱۴

تاکید جدی بر خانواده و مدار بودن آن آنجا که روحانی نقش اصلی فیلم با همه مشکلات از خانواده کنار نمی گیرد، پندآموز است. درسی که یک روحانی با مرتبتی بالاتر به دیگری می دهد، خانواده داری است. با همه احوال پریشان زندگی از شانی از شئون غافل نیست و با همه درگیریهایش برای همسرش هدیه می گیرد؛ چون بنابر روایت معصوم «هدیه زن را عفیف بار می آورد» حالا هرچند سنی از آنها گذشته باشد. برای فرزندش که بخشی از خانواده اوست تلاش می کند. حتی زنی که از فرنگ برگشته است حاضر است به خاطر خانواده همه داروندارش را حراج کند. روحانی حاشیه دار داستان هم خانواده داری را یاد میگیرد با اینکه خودش اهل فضل است.

۷۲۰۴۶۱

کمی جلوتر در «همه چیز آنجاست»؛ آنجا نمی تواند جایی جز «خانواده» باشد. منشا همه نیکبختی ها و موفقیتها آنجاست و سررشته همه آفات و بلاهایی که سر انسان می آید هم بریدن از «خانواده» است. در «همه چیزآنجاست» چند قصه به طور موازی رقم می خورد که که مرکزیت همه آنها خانواده است. پدر خانواده فرهمند به خاطر سالها دوری از خانواده خود را تنها می بیند که در حل مشکلات به آنها نیاز داشته است.

مهدی این مسئله را خوب می فهمد و سعی می کند روابط فامیلی و خانوادگی را سروسامان دهد. مشکل حاد مهرنوش فرهمند جایی جز در خانواده حل نمی شود. یاسمن دختر فرهمند به خاطر اینکه «خانواده اش» را از دست ندهد از ینگه دنیا بلند می شود به ایران می آید تا مقدمات بازگشت مادر و تشکیل دوباره خانواده را فراهم کند. در خانواده دیگری که قصه آنها هم با خط اصلی داستان گره خورده است، در خانواده اصلی، پدر و مادر از نوع مواجهه خود با دختران مجردی که در خانه دارند، انتقاد می کنند و اینکه چرا به خواستگارهای دخترانشان جواب منفی داده اند. دختر ها با اینکه از طبقه نسبتا مرفه و امروزی هستند علاقه شدیدی به تشکیل خانواده دارند. حتی دختر کوچکتر که در ظاهر شاید بیشتر به دنبال رسیدن به سر و وضع خود باشد.

بزرگمهر که توسط فانی اغفال و مورد سوء استفاده عاطفی قرار گرفته است، به خاطر عدم حمایت خانواده ترس و احساس بی امنیتی می کند و نمی تواند خود را از این موضوع رها کند. او هم از اینکه خانواده ای پایدار داشته باشد نا امید نیست و احساس می کند که بدون خانواده بی پشت و پناه است.fun1471-4

در «گذر از رنج ها» دنیا که قرار است در خط محوری داستان نماد ملتی رنج کشیده باشد که علیرغم تلاش هایشان مشکلات فراوان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند، مادر یک خانواده ایرانی است که خود تحت ظلم خان سالاری دوره پهلوی بوده است و به اجبار به ازدواج پسر خان درآمده است. تلاش دنیا برای حفظ خانواده تا جاییکه حاضر است برای یکی دوسال زنده ماندن شوهرش همه مایملک را بفروشد و او را برای درمان به خارج از کشور ببرد، تلاش واقعی زن های ایرانی است.

اما این روزها صدا و سیما در شبکه ۲، به بازپخش سریال پربیننده «خانه سبز» می پردازد. سریالی خانوادگی و باز برای اینکه به این نتیجه برسیم، همه چیز «خانواده» است.

IMG11475254به نظر می رسد مدیران سیما در نسبت با مخاطب به تحلیل های درستی رسیده اند، حال آنکه تلاش برای تولیدات خانوادگی همراه با افزایش مخاطب می تواند تلویزیون را در بسط سبک زندگی خانواده محور و تقویت آن به نتیجه برساند.