صداق هدایتشبهه: وقتی دنیا به فکر تسخیر فضــــــــــــا بود،

ما به این می اندیشیدیم که

انگشتر عقیق در کدام انگشت،

ثواب بیشتری دارد…

((صادق هدایت))

پاسخ: جناب صادق هدایت، شاید اگر خودکشی نمی کردی می دیدی که همان دنیا که یکی از منابع اصلی علمیش آثار دانشمندان اسلامی است تا به تسخیر فضا بیندیشد، چگونه با انواع فشارها می خواهد جلوی حضور مومنان ما را در فضا بگیرد و حال این که به فضل خدا در برابر علم و ایمان و تلاش شان موفق نخواهد شد.