این روزها در دولت راستگویان حرفهایی می شنویم که کم مانده است از تعجب شاخ در بیاوریم. حرفهای خلاف واقعی که مبتنی بر تئوری گوبلز پیش می روند، آنقدر که خود گوینده هم باور می کند.

شاید یکی از نزدیکترین اتفاقات همین ماجرای تکخوانی زنان و صدور مجوز برای آلبوم نوشین طافی باشد. بعد از اینکه نوش آبادی سخنگوی ارشاد به شدت این مطلب را تکذیب کرد و بعد وزیر محترم ارشادآن را «اطلاعات غلط» تلقی کرد که از جای خاص تغذیه می شود و ریشه در رای نیاوردن گروهی در انتخابات دارد که حالا دارند از وزارت ارشاد عقده گشایی می کنند، آشنا هم به قم رفت تا به مراجع بگوید، به آنها اطلاعات غلط داده اند و اصلا تکخوانی درکار نبوده است و علیرغم انتقاد شدید مراجع بگوید: مراجع اصلا انتقاد ندارند!

اگرچه در این مجال و بنا به دلایل شرعی که حالا روز به روز پایبندی ارشادبه آنها کمتر می شود، امکان پخش تکخوانی خواننده زن مورد نظر وجود ندارد، اما بخشی از اظهارات آهنگساز اثر در روز رونمایی آلبوم ( تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم) را از نظر مخاطبان می گذرانیم: در اولین ملاقاتمان، نوشین طافی برای من دشتی! اجرا کرد و بعد از چند جلسه که با ایشان داشتم، سعی کردیم تا با جهان موسیقایی یکدیگر بیشتر آشنا شویم تا آلبومی هدف‌دار را به جامعه ارائه کنیم.

خود نوشین طافی هم در ادامه جلسه رونمایی از این که توانسته بخواند خوشحال است و می گوید: خوشحالم که فعالیت زنان در کشور بیشتر شده است و امیدوارم که این مسئله ادامه داشته باشد.

گروه دیگری نیز سال گذشته به مدیریت مجید درخشانی به اسم همخوانی ، تکخوانی کردند. مهدیه محمد خانی اولین فردی بود که تابوی تک خوانی زنان در ایران را شکست. وی که بعد از اجرا در تالار وحدت موج اعتراض های مردمی را نسبت به وزارت ارشاد ایجاد کرد؛ باعث شد تا علی جنتی با نگاه جانبدارانه ای اعلام کند: خوانندگی زنان هیچ اشکالی ندارد.

از موسیقی که بگذریم در سینما هم دامنه این خلاف واقع گویی ها ادامه پیدا کرده است. ایوبی در دیدار خود با آیت الله علم الهدی از تولید ۲۰ فیلم با موضوعات مستقیم دینی، انقلاب و دفاع مقدس گزارشی ارائه داد.

گزارشی که با توجه به جشنواره متوسط رو به ضعیف امسال هیچ واقعیت بیرونی ندارد.

حجت الله ایوبی در دیدار با امام جمعه مشهد ادعا کرده است که ۲۰ فیلم در حوزه سینمای دینی تولید شده که محصول مدیریت وی است. این اظهارات در حالی است که معدود آثار دینی جشنواره امسال که تعدادشان از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کند یا محصول حوزه هنری است یا موسسه شهید آوینی و وزارت ارشاد دولت روحانی هیچ نقشی در تولید آنها نداشته است.
به نظر می رسد رسم اغراق در گزارش ها، خلاف واقع گویی در مصاحبه ها و فرافکنی در اظهارات به امری عادی در دولت راستگویان بدل شده است، حال آنکه همیشه واقعیتهای موجود خلاف آن چیزی است که فرهنگی های دولت می گویند!