به دلیل اقدامات هنجارشکنانه ، عدم رعایت شؤونات اخلاقی و کشف حجاب های متعدد در محل برگزاری جشنواره فیلم فجر، از امروز گشت ارشاد در کاخ جشنواره مستقر می‌شود.

۸۳۱۵۴

یکی از حواشی جشنواره فیلم فجر که حالا دیگر می‌توان گفت به متن جشنواره تبدیل شده است، وضعیت فرهنگی حاکم بر جشنواره و سطح رعایت شؤونات اخلاقی به ویژه در محل کاخ جشنواره فیلم فجر، برج میلاد است که تا کنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص هیچ گونه اظهار نظری نکرده است.

در این میان همان طور که بسیاری از طیف‌های ارزشی جامعه تأکید دارند وضعیت رعایت حجاب اسلامی در این مناسبت که برگرفته از فجر انقلاب اسلامی است، به هیچ وجه وضعیت استاندار و قابل قبولی نیست.