ناگفته های آیت الله مومن از انتخاب رهبری. گزیده ای از صحبت های مهم آیت الله محمد مومن شاگرد امام خمینی (ره)، از اعضای شورای محترم نگهبان و مجلس خبرگان رهبری پیرامون جلسه حساس خبرگان بعد از رحلت حضرت امام (ره) و نحوه انتخاب امام خامنه ای (حفظه الله تعالی) به مقام رهبری.

دریافت فایل