جشن میلاد امام حسن عسکری با قرائت زیارت عاشورای محمد جواد عیسی پور و مولودی خوانی ناصر خورسندی همراه با اهدای جوایز و همچنین ایجاد کمپین عشاق حضرت محمد رسول الله در مسجد سنگ بست برگزار گردید.

IMG_0215 IMG_0216 IMG_0217 IMG_0219 IMG_0220 IMG_0155 IMG_0158 IMG_0170 IMG_0179 IMG_0184 IMG_0210 IMG_0214 IMG_0224 IMG_0222 IMG_0225 IMG_0232 IMG_0198 IMG_0189 IMG_0204 IMG_0209 IMG_0187 IMG_0221