اولین شب اکران عمار در مسجد بی بی حوریه بندرانزلی با همکاری کانون فرهنگی مسجد سه شنبه شب برگزار شد.

عمار-بندر-انزلی (۱) عمار-بندر-انزلی (۲) عمار-بندر-انزلی (۳) عمار-بندر-انزلی (۴) عمار-بندر-انزلی (۵) عمار-بندر-انزلی (۶) عمار-بندر-انزلی (۷) عمار-بندر-انزلی (۸)