سرهنگ عباس بایرایی، با اشاره به از مذاکرات اخیر پیش روی ایران و ۱+۵، اظهار کرد: در این مذاکرات همگرایی و هماهنگی ویژه ای بین اعضای گروه ۱+۵ با رژیم اشغالگر قدس وجود دارد.

وی با بیان اینکه گروه مذاکره کننده قائل به این نیست که ایران اسلامی با توجه به جایگاه منطقه ای و فرا منطقه ای اش از انرژی هسته ای به عنوان اهرم قدرت افزایی استفاده کند، گفت: ۱+۵ تلاش می کند که ایران اسلامی کمترین سهم را در فناوری هسته ای و صنعت هسته ای داشته باشد.

هدف دشمن در موضوع ایران فراتر از مبحث هسته ای است

معاون اجرایی سپاه قدس گیلان، ادامه داد: در ادبیات گفتاری سردمداران آمریکا مشخص است هدف شان در موضوع ایران فراتر از مبحث هسته ای است.

وی مطرح کردن مذاکرات در موضوعات موشک های بالستیک، حقوق بشر و تروریسم از سوی مقامات آمریکایی را نشانه این دانست که دولت آمریکا نمی خواهد پرونده هسته ای ایران تمام شود.

معاون اجرایی سپاه قدس گیلان پای میز مذاکره آمدن ایران به دلیل فشار تحریم ها را باور غلط غربی ها عنوان کرد و گفت: دلایل متقن و قوی ما منجر به بی اعتمادی به آمریکایی ها است.

وی با تأکید بر اینکه موضوع مذاکرات به نحوی که شایسته ایران اسلامی است به نتیجه نمی رسد، اظهار کرد: ۱+۵ نمی خواهد فناوری هسته ای ایران اسلامی در صنعت و تحقیقات هسته ای و… تکمیل شود.

دشمن را در صورت حمله نظامی از درون تهدید می کنیم

معاون اجرایی سپاه قدس گیلان با اشاره به تهدیدات گستاخانه مقامات آمریکایی، خاطرنشان کرد: اگر دشمن بخواهد دست به کار احمقانه ای بزند، پهنا و گستره عمل سپاه را نمی تواند تشخیص دهد.

وی با توجه به نفوذ ایران اسلامی در ملت های مختلف در اروپا، آمریکا، آسیا و آفریقا، گفت: می توانیم مناطق غربی و آمریکایی را در صورت حمله نظامی از درون مورد حمله قرار دهیم.