اسماعیل محمدپور پیش از ظهر امروز در جلسه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با اشاره به طراحی جایزه ادبی غلامرضا رحمدل در سال 89 اظهار کرد: جایزه ادبی غلامرضا رحمدل به شاعر، نویسنده یا پژوهشگری که بیشترین فعالیت را در حوزه دفاع مقدس گیلان داشته باشد، تعلق می‌گیرد.

وی به کارگروه علمی تخصصی ششمین جشنواره استانی شعر دفاع مقدس گیلان اشاره کرد و افزود: کارگروه مذکور فردی که واجد شرایط دریافت جایزه ادبی غلامرضا رحمدل باشد، را پیدا نکرده است.

محمدپور با بیان اینکه جایزه ادبی غلامرضا رحمدل در بایگانی دبیرخانه جشنواره استانی شعر دفاع مقدس گیلان می‌ماند، تصریح کرد: تشویق اهالی ادب و پژوهش و تمرکز در موضوع دفاع مقدس و مقاومت اسلامی از اهداف طراحی و اهدای جایزه مذکور است.

مدیر ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان شخصیت ادبی مرحوم غلامرضا رحمدل را دارای ابعاد چندگانه خواند و بیان کرد: عاشورا و نهضت امام حسین (ع) نقطه عزیمت خط فکری غلامرضا رحمدل بود.

وی با اشاره به اینکه مرحوم غلامرضا رحمدل نهضت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی را در امتداد عاشورا می‌دانست، خاطرنشان کرد: اشعار و پژوهش‌های ادبی و تاریخی مرحوم رحمدل با محوریت عاشورا و انقلاب اسلامی انجام شده است.

محمدپور به شخصیت علمی و دانشگاهی مرحوم رحمدل اشاره کرد و گفت: مرحوم غلامرضا رحمدل تنها استاد تمام زبان و ادبیات فارسی در گیلان بود.

مدیر ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان جامعه دانشگاهی را در قبال مرحوم غلامرضا رحمدل مسئول خواند و یادآور شد: جامعه دانشگاهی باید کم لطفی در ابعاد شخصیتی مرحوم غلامرضا رحمدل را جبران کند.

وی مرحوم غلامرضا رحمدل را در ابعاد شخصیتی فردی و اجتماعی و انسانی متدین، انقلابی و آرمان‌گرا دانست و اظهار کرد: ابعاد شخصیتی مرحوم رحمدل به صورت آشکار در اشعارش تجلی پیدا کرده است.