حسین زاغی فعال فرهنگی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در گفتگو با سراج به بیان نظرات خود پیرامون هتک حرمت پیامبر عظیم الشان اسلام پرداخت.

خواندن دیدگاه های این فعال فرهنگی خالی از لطف نیست:

سراج: تحلیل شما از توهین مجدد جهان غرب به رسول خدا (ص) چیست؟

خوب همنطور که می دانید مبنای کار غرب سلطه بر جهان امروز است که تنهاترین مشکل آنها رویارویی اسلام با آنان است برای همین هم امپراتوری رسانه ای  غرب راهی جز مقابله با اسلام ندارد اما نه بشکل مستقیم که هم موجب اتحاد بیش از پیش مسلمانان می شود  و هم در برابر افکار عمومی پاسخی ندارد به همین خاطر با استفاده از ایجاد شکاف بین مذاهب مختلف اسلامی و دست گذاشتن بر روی اعتقادات اختلافی این مذاهب و به وجود آوردن گروه های مختلف که دیدگاه های تندی نسبت به گروه مقابل دارند و به جان هم انداختن این گروه ها  و ایجاد ناامنی در سرتاسر جهان و متهم کردن این گروه ها به نام  اسلام موجی از اسلام هراسی خودجوش را موجب می شود که با هزینه کم به مقاصد خود برسد این بار هم و با ملعبه قراردادن همین گروه ها و با حمله ساختگی به یک مجله و به تبع آن انتقام گیری آن مجله با توهین به پیامبر (ص) این دیدگاه را می خواهد به وجود آورد که مسلمانان انسان های خونریزی هستند که باید با آنها مقابله کرد.

سراج: به نظر شما وظیفه فعالان انقلابی برای مقابله با موج اسلام ستیزی غرب چیست؟

فعالان شناساندن اسلام ناب و جلوگیری از ایجاد شکاف بین مذاهب مسلمین است که با روشنگری در عرصه مجازی و واقعی و با تبیین آرمان های حقیقی اسلام  و نشر سیره رسول گرامی اسلام (ص) دشمنان را در این عرصه ناکام گذارند.

سراج: حرکت وزیر امور خارجه در مورد سفر ایشان به فرانسه، با وجود توهین به مقدسات مسلمانان جهان اسلام را چگونه ارزیابی می کنید؟

کار درستی نبود و حداقل کار ممکن این بود که باید شخص وزیر از دولت فرانسه درخواست پاسخگویی در این زمینه را می کرد نه اینکه با وزیر امورخارجه فرانسه دیدار داشته باشد حتی می توانست مذاکرات هسته ای را هم به تعویق می انداختند یا به صورت شفاف موضع خود را اعلام می کردند

سراج: با توجه به این حرکت، برای وزیر امور خارجه چه پیامی دارید؟

به جای دیدارهای دوستانه با دشمن حقیقی اسلام و ایران که همان آمریکاست و به جای پیاده روی در خیابان های ژنو در جلوی خبرنگاران از وزیر آمریکایی و همچنین دولت آمریکا که مسبب اصلی و حامی بزرگ توهین کنندگان بوده و هست توضیح بخواهید همانطور که آنها در مورد صهیونیست ها هیچ حرف حقی را برنمی تابند ما هم نباید در مورد توهین باطل آنها به دلیل خلقت زمین و آسمان سکوت پیشه کنیم و لبخند دیپلماتیک بزنیم.

سراج: تحلیل شما از سکوت سران و هم فکران جریان افراطی شیعه با توجه به توهین به پیامبر اسلام چیست؟

خوب طبیعی است  که این گروه ها سر در آخور آمریکا و انگلیس دارند و اگر حرفی بزنند نه تنها اربابان خود را زیر سوال می برند بلکه مقام و جایگاه و بودجه های کلانی که هر ماهه به آنها تعلق می گیرد و حمایتهای پنهان و آشکاری که از آنها می شود را از دست خواهند دارد.