پویانمایی فرزندان آفتاب در مسجد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فومن اکران شد. جمعه سوم بهمن، با حضور کودکان مسجدی، پویانمایی فرزندان آفتاب در مسجد پخش شد. در پایان بچه های دور هم جمع شدند و هر کدام برداشت خود را از این فیلم بیان کردند.

احترام به پدر و مادر و واجب نبودن جهاد برای سنین پائین با توجه به حضور بزرگترها در جبهه از نکاتی بود که به انها اشاره شد. طبق برنامه واحد فرهنگی مسجد، به امید خدا هر هفته جمعه ها، پویانمایی هایی برای کودکان در مسجد پخش خواهد شد.

بهمن 931102مسجد پیامبر اعظم ص پخش فرزندان آفتاب (1) بهمن 931102مسجد پیامبر اعظم ص پخش فرزندان آفتاب (5) بهمن 931102مسجد پیامبر اعظم ص پخش فرزندان آفتاب (4) بهمن 931102مسجد پیامبر اعظم ص پخش فرزندان آفتاب (3) بهمن 931102مسجد پیامبر اعظم ص پخش فرزندان آفتاب (2)