besmellah

هنر یاد بهشت است و نوحه ی انسان در فراق هنر زبان غربتِ بنی آدم است در فرقتِ دارالقرار و از همین روی همه با آن اُنس دارند؛ چه درکلام جلوه کند، چه در لحن و چه در نقش؛ اُنسی دیرینه به قدمت جهان. هنر زبان بی زبانی است و زبان همزبانی؛

aviny


برای دریافت پوستر در اندازه ۱۰۰ در ۷۰ کلیک نمایید

100dar70-aviny-small