باتوجه به فضای کنونی و جوی که بین دانش آموزان برقرار است،

شاید این پوستر برای فضاسازی مدرسه مناسب باشه.

پوستر: هذا القرآن مهجورا / پوستری برای فضاسازی مدرسه

” برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر ضربه بزنید. “

…………………………………………………….

«و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا»

سوره فرقان، آیه ۳۰

( پیامبر گفت: پروردگارا! قوم من این قرآن را رها کردند و از آن فاصله گرفتند.)