به همت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شهرستان شفت و در ادامه بخش فیهلمهای جشنواره عمار غروب چهارشنبه ۲۴دی فیلم ها و انیمشین های «علمک» ،« گزینههای روی میز»، «دارا و ندار»، «بلوف» و «مورچه و سلیمان» در یک باشگاه ورزشی در شهر شفت و میان جوانان و نوجوانان کاراته کار این شهرستان اکران شد و مورد استقبال قرار گرفت.

همچنین در این شب و بنا به در خواست جوانان شهر احمدسرگوراب فیلم داستانی «لکه» منتخب فیلم های سال قبل پخش گردید.

اکران این فیلمها در سطح شهرستان شفت کماکان ادامه دارد.

اکران فیلمهای جشنواره عمار در شهرستان شفت‏ اکران فیلمهای جشنواره عمار در شهرستان شفت‏ اکران فیلمهای جشنواره عمار در شهرستان شفت‏ اکران فیلمهای جشنواره عمار در شهرستان شفت‏