وحید یامین پور:

مجری فلان برنامه فلان خواننده را به برنامه اش دعوت می کند، فردا آن خواننده، مجری مذکور را به کنسرتش دعوت می کند، یک بازیگر به عیادت یک بازیکن فوتبال می رود، عکس های یک مشت خواننده و بازیگر در یک عروسی منتشر می شود، یک بازیکن فوتبال به پشت صحنه یک فیلم دعوت می شود، فلان مجری ورزشی در برنامه اش از فلان کارگردان حمايت میکند و و و هر روز مواجهیم با خود تحویل گیری و حمایت های مداوم و مستمر “سلبریتی ها” از یکدیگر؛ تا آنجا که انگار شبکه ای مستحکم از روابط میان فردی وجود دارد که “چشم پرکن ها” را همیشه در صدر نگه می دارد تا غیرقابل انتقاد و جاودان بمانند.
در مورد جریان حزب الله چه می شود گفت؟

خوب بخاطر دارم در ایام فتنه وقتی وحید جلیلی از وضعیت برنامه دیروز، امروز فردا پرسید گفتم شک نکن بزودی تعطیلش میکنند و مقصر هم دوستانی چون شما هستند که در رسانه هایتان هیچ حمایتی از ما نمی کنید… همین هم شد. فلان مجری ورزشی با شبکه ای از ارتباطات رسانه ای سالها دژی غیرقابل نفوذ می سازد آنچنانکه هیچ مدیر و مسوولی جرات نقد و دستکاری را در برنامه نخواهد داشت . ولی در مقابل هیچ دو رسانه ی انقلابی نسبت به دیگری غیرت نمی ورزند.

قصه ی این روزهای شبکه افق هم همین است. سالها آرزو داشته ایم شبکه ای که از آن جوانان حزب اللهی باشد را ببینیم… امروز انبوه رسانه های انقلابی و متعلق به نهادهای خاص کمترین توجهی به این اتفاق ندارند. نه تبلیغات و رپرتاژی و نه نقد و تحلیلی و نه حمایتی… همانطور که رجانیوز با تسنیم بیگانه است و فارس با 9دی و همه ی اینها با کیهان و افق با همه ی اینها… هرقدر هم نقدهایی به رویه ی افق وارد باشد ولی اهمیت این اتفاق را نمی توان نادیده گرفت.

پ ن: تاکید میکنم بنده هیچ مسوولیتی در این شبکه ندارم.