گام نهایی در پنجمین شب اکران فیلم های عمار پخش شد. در ادامه اکران پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار، امشب فیلم بلند گام نهایی در مورد مذاکرات هسته ای و قرارداد ژنو پخش شد.

این مستند علی رغم طولانی بودن زمان پخش در مقایسه با اکران های شب های قبل، مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

توجه به نظرات مخالفان در کنار موافقان توافق هسته ای از جمله نقاط قوت این فیلم بود.

05 شب پنجم اکران مسجد پیامبر اعظم ص فومن (7) 05 شب پنجم اکران مسجد پیامبر اعظم ص فومن (8) 05 شب پنجم اکران مسجد پیامبر اعظم ص فومن (1) 05 شب پنجم اکران مسجد پیامبر اعظم ص فومن (2) 05 شب پنجم اکران مسجد پیامبر اعظم ص فومن (3) 05 شب پنجم اکران مسجد پیامبر اعظم ص فومن (4) 05 شب پنجم اکران مسجد پیامبر اعظم ص فومن (5) 05 شب پنجم اکران مسجد پیامبر اعظم ص فومن (6)