مراسم گرامیداشت حماسه ۸ و ۹دی ماه صبح امروز با سخنرانی استاد یوسف پورخورسندی در مسجد جامع ماسال برگزار شد.

nohe dey 931008 (6) nohe dey 931008 )9) nohe dey 931008 (4) nohe dey 931008 (5) nohe dey 931008 (3) nohe dey 931008 (2) nohe dey 931008 (1) nohe dey 931008 (7)