بدرقه: مراسم بدرقه از زائرین قافله عاشقی

قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینیقافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی????? ????? | ????? ?????? ?? ?????? ????? ???????? ?? ?????? ?????

مرز: عبور زائرین کاروان قافله عاشقی از مرز مهران که به سهولت انجام پذیرفت

قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینیقافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی

مراسم نجف: کاروان قافله عاشقی به مانند سال گذشته مراسم پر شکوهی در حرم امام علی علیه السلام برگزار نمود

قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی

بدرقه نجف: پس از اتمام زمان حضور در نجف اشرف، زائرین کاروان قافله عاشقی با مراسم بدرقه ای حرکت خود به سمت کربلا را آغاز نمودند

قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی????? ????? | ????? ?????? ?? ?????? ????? ???????? ?? ?????? ?????????? ????? | ????? ?????? ?? ?????? ????? ???????? ?? ?????? ?????????? ????? | ????? ?????? ?? ?????? ????? ???????? ?? ?????? ?????????? ????? | ????? ?????? ?? ?????? ????? ???????? ?? ?????? ?????

پیاده روی: آغاز ۳ روز کاروان پیاده روی گیلانیان در اربعین حسینی . . .

قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینیقافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی

ورود به کربلا

قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی

دسته شب اول: همانند سال گذشته دسته عزاداری قافله عاشقی جهت ورود به حرمین شریفین در شب اربعین حسینی، به راه انداخته شد که متأسفانه به دلیل ازدحام جمعیت و طولانی شدن مدت انتظار، این دسته به داخل حرمین وارد نشد

قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی

مراسم اربعین: همچون سال گذشته صبح روز اربعین حسینی مراسم اربعین با خواندن دعای مخصوص و ذکر مصیبت سالار شهیدان به همراه نماز جماعت برگزار گردید

قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی

دسته شب دوم: ورود زائرین کاروان قافله عاشقی به حرمین شریفین

قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینیقافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینیقافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی

ایستگاه صلواتی: بعد از روز اربعین در عراق تقریبا اطعامی صورت نمی پذیرد؛ کاروان قافله عاشقی در اقدامی تصمیم به اطعام زائرین کربلا در روزهای بعد از اربعین نمود تا سنتی شود برای دیگر کاروانها و حتی عراقی ها

قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروا قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروا قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروا قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروا قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروا قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروا قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروا قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروا

مراسم در حرم حضرت عباس: در روز آخر سفر مراسمی با شکوه در حرم حضرت عباس برگزار گردید که جمعیت حاضر در صحن نیز در مراسم حضور پیدا کرده و همراه مداح شعارهای استکبار ستیزی سر دادند

قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی قافله عاشقی | گزارش تصویری از کاروان پیاده گیلانیان در اربعین حسینی