همایش نهضت جنگل، مینیاتور جمهوری اسلامی توسط اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان در مجتمع فرهنگی خاتم الانبیاء(ص) رشت با حضور حاجتی مدیرکل آموزش و پروش استان گیلان برگزار گردید.

همایش نهضت جنگل، مینیاتور جمهوری اسلامی همایش نهضت جنگل، مینیاتور جمهوری اسلامی همایش نهضت جنگل، مینیاتور جمهوری اسلامی همایش نهضت جنگل، مینیاتور جمهوری اسلامی همایش نهضت جنگل، مینیاتور جمهوری اسلامی همایش نهضت جنگل، مینیاتور جمهوری اسلامی