دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه رازی کرمانشاه با اشاره به اینکه برای اجرای حکم مقام معظم رهبری برای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با طراحی سازوکارهای صحیح جوانان مومن انقلابی را شناسایی و از فکرشان استفاده کرد، گفت: متاسفانه در دولتهای گذشته و دولت کنونی فقط جوانانی که در ستادهای انتخاباتی فعال بودند، توانستند جایگاه و پست داشته باشند در صورتی که ازجوانان مومن و انقلابی که در ستادهای انتخابات فعالیت نداشتند ولی نقش بسزایی در جامعه داشتند، استفاده نشده است.

وی معتقد است: دولت باید از جوانان مومن انقلابی که کارآمد و تاثیر گذار درجامعه هستند استفاده کند. دست دولت نیز باید از این مجموعه  کوتاه باشد تا جوانان مومن انقلابی محجور نمانند، از این مرکز تمرکز زدایی نیز باید صورت گیرد.

این فعال فرهنگی با اظهار تاسف نسبت به اینکه در عرصه فرهنگی از جوانان مومن انقلابی در سایر استانها استفاده نمی‌شود، گفت: جوانان مومن انقلابی شهرستانها نسبت به برخی از جوانان مراکز کشور فعال تر هستند اما متاسفانه از آنها استفاده نمی‌شود.

رضایی در پایان به شناسایی آسان جوانان مومن انقلابی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: بسیج و انجمن اسلامی دانشجویان مستقل و  جنبش عدالت خواه دانشجویی از جوانانی هستند که به راحتی می‌توانند مورد شناسایی شورای عالی انقلاب فرهنگی باشند؛  جوانان ایده هایی خوبی دارند ولی نمیدانند کجا این ایده را اجرایی کنند؛ اگر قرارگاهی برای این جوانان مومن انقلابی تشکیل شود تا بتوانند ایده های خود را بدهند و به شورا منعکس کنند کمک بزرگی به شورا برای عملیاتی شدن حکم مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد.