محصولات تخصصّی شبکه جوانان رضوی از انتشارات آستان قدس رضوی در حوزه مدیریت،تشکل های فرهنگی،خانواده و جوانان توسط کانون جوانان رضوی استان گیلان در نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان عرضه شده است.

این محصولات به دو دسته کتاب و نرم افزار رایانه ای  تقسیم می شود.

لیست کتاب ها و تعدادی از عکس های نمایشگاه نیز در قالب PDF قابل دریافت است.

دریافت لیست کتابها

شبکه-جوانان-رضوی-نمایشگاه-کتاب (1) شبکه-جوانان-رضوی-نمایشگاه-کتاب (2) شبکه-جوانان-رضوی-نمایشگاه-کتاب (3) شبکه-جوانان-رضوی-نمایشگاه-کتاب (4) شبکه-جوانان-رضوی-نمایشگاه-کتاب (5) شبکه-جوانان-رضوی-نمایشگاه-کتاب (6)

شبکه-جوانان-رضوی-نمایشگاه-کتاب (7)

آدرس سایت مجموعه