در مراسم شب هشتم محرم امام جماعت مسجد در ادامه سخنان شب های قبل به موضوع توبه و توفیق توبه اشاره کردند. در ادامه زیارت عاشورا توسط سید الیاس صفوی و امیررضا پور همدم قرائت شد.

مداحان اهل بیت برادران حقیقت طلب، مشهور و صفری نیز به مدیحه سرائی، روضه خوانی و مرثیه خوانی پرداختند. در انتها حجت الاسلام محمدحسین صفوی در سخنانی پیرامون جاهلیت مدرن مباحثی مطرح کردند.

در بخش بعدی سخنان ایشان به اهمیت موضوع فرزند آوری و نیاز کشور به جمعیت جوان اشاره و مباحث مهمی را مطرح کردند. پس از پایان سخنرانی در حلقه ای دوستانه از مسجدی ها پیرامون موضوع جمعیت، ازدواج و خانواده با حضور حجت الاسلام صفوی مباحثی مطرح شد.

10 شب هشتم محرم (26) 10 شب هشتم محرم (1) 10 شب هشتم محرم (3) 10 شب هشتم محرم (5) 10 شب هشتم محرم (6) 10 شب هشتم محرم (8) 10 شب هشتم محرم (9) 10 شب هشتم محرم (10) 10 شب هشتم محرم (12) 10 شب هشتم محرم (13) 10 شب هشتم محرم (14) 10 شب هشتم محرم (17) 10 شب هشتم محرم (18) 10 شب هشتم محرم (20) 10 شب هشتم محرم (21) 10 شب هشتم محرم (22) 10 شب هشتم محرم (24)