تجمع بزرگ یوم الله ۱۳ آبان، با حضور اقشار مختلف مردم و هیات‌های عزاداری امام حسین(ع) همزمان با عاشورای حسینی در رشت و سراسر کشور برپا شد.

تجمع-بزرگ-13-آبان-سراج8 (12) تجمع-بزرگ-13-آبان-سراج8 (13) تجمع-بزرگ-13-آبان-سراج8 (14) تجمع-بزرگ-13-آبان-سراج8 (15) تجمع-بزرگ-13-آبان-سراج8 (16) تجمع-بزرگ-13-آبان-سراج8 (17) تجمع-بزرگ-13-آبان-سراج8 (18) تجمع-بزرگ-13-آبان-سراج8 (19) تجمع-بزرگ-13-آبان-سراج8 (20) تجمع-بزرگ-13-آبان-سراج8 (21) تجمع-بزرگ-13-آبان-سراج8 (1) تجمع-بزرگ-13-آبان-سراج8 (2) تجمع-بزرگ-13-آبان-سراج8 (3) تجمع-بزرگ-13-آبان-سراج8 (4) تجمع-بزرگ-13-آبان-سراج8 (5) تجمع-بزرگ-13-آبان-سراج8 (6) تجمع-بزرگ-13-آبان-سراج8 (7) تجمع-بزرگ-13-آبان-سراج8 (8) تجمع-بزرگ-13-آبان-سراج8 (9) تجمع-بزرگ-13-آبان-سراج8 (10) تجمع-بزرگ-13-آبان-سراج8 (11)