مراسم هفتمین شب ماه محرم با سخنرانی امام جماعت محترم مسجد آغاز شد. ایشان به سه هدیه خداوند به انسان شامل قدرت دعا، شکر و توبه اشاره کرده و به تشریح آنها پرداختند.

در ادامه زیارت عاشورا با نوای امیرمحمد حاجتی و میثم محمدی پور قرائت شد. برادران حقیقت طلب و صفری به مداحی و روضه خوانی در وصف شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام پرداختند.

سپس آقای علیزاده شعری در مورد حادثه ی کربلا سروده قاآنی قرائت کردند. حجت الاسلام صفوی نیز در سخنانی با اشاره به روحیه دنیاطلبی انسان بیان داشتند انسان تمایل و گرایش دارد تا کامل شود تا چیزی که ندارد را به دست آورد اگر انسان معنوی فکر نکند و خود را لذائذ معنوی و از طریق نزدیک شدن به خدا ارضاء نکند به ناچار متوسل به دنیا و قدرت و ثروت آن می شود.

ایشان سپس به نمونه هایی تاریخی از افرادی که دلبسته مطامع دنیا شدند اشاره کردند. برای نمونه قارون که ثروت انبوهی به دست آورده بود خود را عامل و دلیل به دست آوردن این همه ثروت می دانست و خدا را فراموش کرده بود و همین قدرت و ثروتی که برای خود متصور بود باعث ایجاد روحیه ی استکباری در وی شد.

حجت الاسلام محمدحسین صفوی به این نکته اشاره کرد که عده ای چون در صدر اسلام از پیروان پیامبر بودند و جهاد انجام داده بودند برای خود حقی بالاتر قائل بودند. در عصر حاضر هم عده ای به پشتوانه ی فعالیت های انقلابی و زندان و شکنجه ای که کشیده اند خود را محق می دانند و مخالفان خود را باروحیه ای استکباری کوتوله می خوانند. در حالی که همه ی این کارها را در نگاهی توحیدی خدا انجام داده است: وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَـکِنَّ اللّهَ رَمَى

مسجد-پیامبر-اعظم-محرم-شب-هفت-سراج (1) مسجد-پیامبر-اعظم-محرم-شب-هفت-سراج (2) مسجد-پیامبر-اعظم-محرم-شب-هفت-سراج (3) مسجد-پیامبر-اعظم-محرم-شب-هفت-سراج (4) مسجد-پیامبر-اعظم-محرم-شب-هفت-سراج (5) مسجد-پیامبر-اعظم-محرم-شب-هفت-سراج (6) مسجد-پیامبر-اعظم-محرم-شب-هفت-سراج (7) مسجد-پیامبر-اعظم-محرم-شب-هفت-سراج (8) مسجد-پیامبر-اعظم-محرم-شب-هفت-سراج (9) مسجد-پیامبر-اعظم-محرم-شب-هفت-سراج (10) مسجد-پیامبر-اعظم-محرم-شب-هفت-سراج (11) مسجد-پیامبر-اعظم-محرم-شب-هفت-سراج (12) مسجد-پیامبر-اعظم-محرم-شب-هفت-سراج (13) مسجد-پیامبر-اعظم-محرم-شب-هفت-سراج (14) مسجد-پیامبر-اعظم-محرم-شب-هفت-سراج (15) مسجد-پیامبر-اعظم-محرم-شب-هفت-سراج (16) مسجد-پیامبر-اعظم-محرم-شب-هفت-سراج (17) مسجد-پیامبر-اعظم-محرم-شب-هفت-سراج (18) مسجد-پیامبر-اعظم-محرم-شب-هفت-سراج (19) مسجد-پیامبر-اعظم-محرم-شب-هفت-سراج (20) مسجد-پیامبر-اعظم-محرم-شب-هفت-سراج (21)