عکس و صوت شب دوم محرم هیئت عاشقان ولایت شهرستان لنگرود

سخنران و مداحآدرس صوت برای دریافت فایل
سخنرانی :حجت الاسلام والمسلمين ابراهیمیدریافت فایل
روضه : کربلايي پور حبیبدریافت فایل
سنگین : کربلايي پور حبیبدریافت فایل
سنگین2 : کربلايي پور حبیبدریافت فایل
سبک : برادر سید محمد موسویدریافت فایل
شور1 : کربلايي پور حبیبدریافت فایل
شور2:برادر سید محمد موسویدریافت فایل
شور3 :برادر سید محمد موسویدریافت فایل
شور4: برادر سید محمد موسویدریافت فایل
سرود پایانی: برادرسید محمد موسویدریافت فایل

عاشقان-ولایت-لنگرود-محرم (2) عاشقان-ولایت-لنگرود-محرم (3) عاشقان-ولایت-لنگرود-محرم (4) عاشقان-ولایت-لنگرود-محرم (5) عاشقان-ولایت-لنگرود-محرم (6) عاشقان-ولایت-لنگرود-محرم (7)