فواید شنبلیه در روایات / قسمت اول
فواید شنبلیه در روایات / قسمت اول

شنبلیله بخورید، اگر امت من بدانند در شنبلیله چه چیزی است خود را با آن درمان می کنند هرچند معادل آن طلا بدهند و او را بخرند به عنوان دارو.

شوینده مورد تاکید روایات با گل ختمی
شوینده مورد تاکید روایات با گل ختمی

گل ختمی را آسیاب کنید و یک ساعت در آب گرم بگذارید و سپس با یک پارچه صاف نمایید و سر یا بدن خود را با آن بشویید. حتی المقدور به صورت روزانه و تازه تهیه شود تا تاثیر بیشتری داشته باشد.

انتظار