“سینمای 99درصدی” در دومین نشست فیلمسازان جوان انقلاب اسلامی در تبریز مورد بررسی قرار میگیرد. این مستند که نگاهی است متفاوت به واقعیت سینمای ایران، میکوشد تا با دستمایه قراردادن یکی از اکرانهای مردمی جشنوارهی فیلم عمار، فضاهای فراموش شده توسط سینمای ایران را به تصویر بکشد.

 در این نشست «سید یوسف مرادی» پژوهشگر فرهنگی، با موضوع «فرصتسازی در گفتمان انقلاب اسلامی» سخن میگوید.

نشست فیلم‌سازان جوان انقلاب اسلامی روز چهارشنبه دوازدهم شهریور از ساعت 18 در محل دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی واقع در خیابان حافظ، کوچه‌ی شهید فاضلی، پلاک 26 برگزار می‌شود.

حضور عموم علاقه‌مندان در این نشست آزاد است.

سینمای 99 درصدی

سینمای 99 درصدی-2