نفیسه کوهنورد خبرنگار اعزامی شبکه تلویزیونی دولت انگلیس «بی‌بی‌سی فارسی» به عراق در صفحه فیسبوک خود با خوشحالی از پایان ماموریتش درعراق و بازگشتش به انگلیس خبر داد.

در روزهایی که خبرهایی درباره نشست پاریس و احتمال حمله آمریکا و متحدانش به عراق با بهانه مقابله با گروهک تروریستی داعش در رسانه‌ها منتشر شده است، خارج شدن خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی از عراق عجیب به نظر می‌رسد.

به گفته برخی کارشناسان مسائل غرب آسیا در روزهای گذشته، بسیاری از رسانه‌های غربی بیگانه که بی‌بی‌سی فارسینیز جزئی از آنها است، در ماه‌های گذشته با پوشش گسترده خبرهای مرتبط به گروهک تروریستی داعش تلاش کردند تا این گروهک را نزد مردم منطقه و جهان وحشتناک و بسیار قدرتمند جلوه دهند.

در این راستا، بی‌بی‌سی فارسی اکنون که شرایط را برای مداخله نظامی‌و بازگشت نیروهای غربی به منطقه فراهم دیده، ماموریت خود را تمام شده می‌بینند و با وجود  احتمال وقوع درگیری در عراق، برخلاف روال معمول رسانه‌های حرفه‌ای و بین‌المللی، خبرنگاران خود را از این کشور خارج می‌کند تا مانند هجوم ۱۳ سال پیش کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا به منطقه غرب آسیا از جمله عراق و افغانستان، با پوشش ندادن و سانسور اقدامات و جنایات کشورهای بیگانه، شرایط تبلیغاتی و روانی را برای انجام اهداف آنها فراهم کند.

پایان-ماموریت-نفیسه-کوهنورد

گفتنی است، نفیسه کوهنورد که در زمان حضور در ایران در روزنامه همشهری بین‌الملل فعالیت می‌کرد، در بین همکاران خود به فساد اخلاقی معروف بوده و برخی زن‌هایی که همسرانشان با کوهنورد همکار بودند شوهرانشان را از هرگونه ارتباط با او منع می‌کردند. نفیسه کوهنورد در زنان دانشجویی نیز به دنبال پسرهای پولداری بود تا ضمن فریب دادن آنها، با برقراری رابطه یا ازدواج به ثروت آنها برسد که در یکی از موارد همسر وی پس از آگاهی از اینکه کوهنورد به دنبال ثروت و اموال خود است، وی را طلاق می‌دهد.

نفیسه کوهنورد پس از مهاجرت به انگلیس و فعالیت در بی‌بی‌سی فارسی با برخی عوامل بی‌بی‌سی فارسی مانند علی همدانی روابطه داشته و با صادق صبا نیز رابطه بسیار گرمی‌داشته است! کوهنورد پس از ازدواج با مهرداد فرهمند و به درخواست همسرش از برنامه نوبت شما رفت و خبرنگاری در کشورهای دیگر را به حضور در کنار افراد فاسدی مانند صادق صبا و بهزاد بلور و … ترجیح داد. شنیده شده ، این موضوع نیز سبب ناراحتی صادق صبا از وی شد و برای نمونه اخیراً نفیسه کوهنورد و شوهرش مهرداد فرهمند را به ماموریت‌ دور دست در عراق و غزه اعزام کردند.