ما ایستاده ایم به قامت تاریخ، با «حیِ الفلاحِ» آقا روح الله و لبیکِ امت

با علمداری همچون «سید علی» و امتی خالق ۹دی ها

پ.ن: قربانیان جنگ یک بار کشته میشوند،بازماندگانشان هر روز…

?? ??????? ???

منبع