عبدالکریم علیزاده فعال فرهنگی و مسئول مؤسسه میثاق با اشاره به اینکه نمایندگی انحصاری نوشت افزار قاصدک در گیلان دارند گفت: به نظر بنده چند ضرورت در عرصه کار فرهنگی در حوزه نوشت افزار وجود دارد که در چند بخش عرض می کنم:

ضرورت نوشت افزار ایرانی-اسلامی

1- اول اینکه ضرورت نوشت افزار ایرانی-اسلامی را باید بفهمیم؛ همانطور که ما می گوییم محیط زیست و آلودگی آن برای ما مهم است عنوانی داریم به نام “محیط زیست فرهنگی” که آلودگی آن نیز باید برای ما مهم باشد. این یک ضرورت است. یکی از اساسی ترین محیط هایی که دانش آموزان در آن زیست می کنند، مدرسه و نوشت افزارهای آنهاست و اگر این محیط به ضدارزش ها آلوده شود عملاً آلودگی ای رخ می دهد که به دست خودمان به وجود آمده است در بزرگسالی نیز به روی فرزندانمان اثراتی خواهد داشت.

ضرورت مطالبه گری مردم از فروشندگان ضرورت مطالبه گری مردم از فروشندگان

تشتت در تولید نوشت افزار های ایرانی-اسلامی

2- دوم اینکه تشتت در تولید یکی از آسیب های موجود در نوشت افزار های ایرانی-اسلامی است یعنی ما تولید کنندگانی داریم که تولیدشان با دید منطقی و تحلیلی نسبت به بازار نیست. مثلاً این که دفتری با عکس شهدا تولید شود خیلی خوب است و محل مصرف شخصی دارد اما از بین 10 الی 12 شرکتی که داریم 5 شرکت بیایند و کار شهدا تولید کنند مشابه با هم،خب این حرکت لزومی ندارد؛ این شرکت ها باید در حوزه های مختلفی وارد شوند و تولیدات منحصر به فردی داشته باشند. این نیز مشکلی دیگر است.

ضرورت مطالبه گری مردم از فروشندگان ضرورت مطالبه گری مردم از فروشندگان

عدم توزیع مناسب و قبول کالای ایرانی-اسلامی توسط فروشندگان

3- مسئله ی توزیع محصولات از مسیر منطقی مشکل بعدی این حوزه است. متأسفانه فروشندگان در بازار، این گونه محصولات را نمی پذیرند. آن هم به بهانه هایی که، “مردم این محصولات را نمی خرند” یا این که “قیمت ها بی خودی گران است” و حرف هایی این چنین؛ و خیلی راحت جلوی عرضه اینگونه محصولات گرفته می شود. بنظر بنده راهکاری که وجود دارد مطالبه گری مردم است، مردم باید به فروشگاه رفته و از فروشنده این گونه محصولات را درخواست کنند. در واقع توزیع کننده به عنوان بخشی از حلقه ی این محیط زیست فرهنگی، با مشکل روبرو است.