60 نفر از فعالین فضای مجازی استان گیلان در اردوی فصل رویش به آموزش و تفریح پرداختند.

این کلاس ها در بابلسر و در پادگان شهید قصابیان برگزار شد.

همچنین در این اردو عملیات هایی جهت آموزش های نظامی مانند کانو سواری، تیراندازی(کمان و تفنگ بادی)، جت اسکی،سکان داری، غواصی، راپل، کار در ارتفاع و … صورت پذیرفت.

هدف اصلی اردوی فصل رویش شکل دهی یک ارتباط جبهه ایِ فعالین فضای مجازی استان بود.

seraj-gilan-ordu93