دومین نمایشگاه رسانه های انقلاب اسلامی در سه حوزه، رسانه های برخط و سایت ها، بازی ها و نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی در محل نمایشگاهی بوستان گفتوگو برگزار می شود. علاقه مندان می توانند از تاریخ 1 الی 7 شهریور ماه از ساعت ده صبح لی ساعت 21 به محل برگزاری این نمایشگاه مراجعه نمایند.

88100-260782-1408532505

88100-260783-1408532505