تیم نوجوانان امید کانون فرهنگی هنری بقیه الله (عج) مسجد جامع خلیف آباد تالش به لیگ یک استان صعود کرد.

کانون فرهنگی هنری بقیه الله (عج) لیگ یکی شد