فایلهای ذیل در قالب بنر و پوستر بدون هیچ مشکل فنی قابل چاپ می باشد.

برای دریافت فایل قابل چاپ بر روی لینک های زیر تصاویر کلیک کنید.

تشکلها و سازمانهای مردمی و غیر مردمی میتوانند با درج نام و نشان خود پوسترها را منتشر نمایند.

لطفا در صورت استفاده، چاپ، توزیع و نصب این پوسترها با ارسال عکس به ایمیل info@postermovement.ir ما را در ثبت وقایع و اطلاع رسانی به فعالان نهضت یاری رسانید.

postermovement-93-ghaza-seaj8 (7) postermovement-93-ghaza-seaj8 (25) postermovement-93-ghaza-seaj8 (24) postermovement-93-ghaza-seaj8 (23) postermovement-93-ghaza-seaj8 (22) postermovement-93-ghaza-seaj8 (21) postermovement-93-ghaza-seaj8 (20) postermovement-93-ghaza-seaj8 (19) postermovement-93-ghaza-seaj8 (18) postermovement-93-ghaza-seaj8 (17) postermovement-93-ghaza-seaj8 (16) postermovement-93-ghaza-seaj8 (15) postermovement-93-ghaza-seaj8 (14) postermovement-93-ghaza-seaj8 (13) postermovement-93-ghaza-seaj8 (12) postermovement-93-ghaza-seaj8 (11) postermovement-93-ghaza-seaj8 (10) postermovement-93-ghaza-seaj8 (9) postermovement-93-ghaza-seaj8 (8) postermovement-93-ghaza-seaj8 (6) postermovement-93-ghaza-seaj8 (5) postermovement-93-ghaza-seaj8 (4) postermovement-93-ghaza-seaj8 (3) postermovement-93-ghaza-seaj8 (2) postermovement-93-ghaza-seaj8 (1)