دریافت | سخنان کوتاه و فوق العاده مهم دکتر عباسی درباره چرایی مشکلات اقتصادی و بحران های مالی در ایران و جهان که مربوط به سخنرانی استاد در یکی از دانشگاه هاست.

دریافت | برنامه دیدنی راز با حضور دکتر عباسی با موضوع راز بزرگترین کلاه برداری تاریخ.

دریافت | مستند راز های پنهان پول، که دکتر عباسی در برنامه راز به آن اشاره کردند.