این افتتاحیه همراه نماز جماعت و بیان مسأله ی احکام در بین الصلاتین همراه بود و با اتمام نماز از نوجوانان با یک افطاری ساده پذیرایی بعمل آمد که با استقبال پرشور نوجوانان مواجه شد.

افتتاحیه-کانون-صفا-سراج (1) افتتاحیه-کانون-صفا-سراج (2) افتتاحیه-کانون-صفا-سراج (3) افتتاحیه-کانون-صفا-سراج (4) افتتاحیه-کانون-صفا-سراج (5) افتتاحیه-کانون-صفا-سراج (6)