نرم افزار شبی بهتر از هزار ماه برای شبهای قدر طراحی شده است.که در آن سعی شده است تمامی ادعیه و اعمال شبهای قدر گنجانده شود.

دانلود این نرم افزار به تمامی روزه داران توصیه می کنیم.

Khadem-000-1225 Khadem-000-1226 Khadem-000-1228دریافت نرم افزار با حجم2.5 مگابایت