موسسه مطالعات مبارزات اسلامی گیلان هفتمین کتاب خود را تولید کرد و این کتاب به زودی در بازارهای کتاب گیلان قابل دسترسی خواهد بود. کتاب آیت الله العظمی شهید ملامحمد خمامی به بررسی جریان مشروعه‌خواهی گیلان و رهبر آن در نهضت مشروطه در مقابله با مشروطه‌خواهی سکولار، اختصاص دارد که ابعاد مهم و مغفول مانده‌ای از مبارزات مردم گیلان را روشن می‌کند.

موسسه مطالعات مبارزات اسلامی گیلان هفتمین کتاب خود را تولید کرد و این کتاب به زودی در بازارهای کتاب گیلان قابل دسترسی خواهد بود.

کتاب آیت الله العظمی شهید ملامحمد خمامی به بررسی جریان مشروعه‌خواهی گیلان و رهبر آن در نهضت مشروطه در مقابله با مشروطه‌خواهی سکولار، اختصاص دارد که ابعاد مهم و مغفول مانده‌ای از مبارزات مردم گیلان را روشن می‌کند.

این نوشتار که حاصل چندین سال کار علمی و تحقیقی مستقیم درباره موضوع مشروطه گیلان است پرده از واقعیاتی برمی‌دارد که بیش از یک قرن پوشیده مانده است.

این کتاب که برای اولین بار در این موضوع نگاشته شده است، حاوی بیش از صد قطعه تصویر مربوط به دوران مشروطه گیلان است که برخی از آنها برای اولین بار منتشر می‌گردد.

کتاب مذکور در سیزده فصل و در 500 صفحه با اندازه وزیری تهیه شده است.

شهید-ملامحمد-خمامی