دریافت | کلیپ فوق العاده زیبا از سخنان استاد پناهیان در مورد ظهور و شرایط منطقه